Produkcija radio spota je jedna od najbitnijih stvari u planiranju i realizovanju dobre radio kampanje. Radio spot treba da predstavlja vašu kompaniju, a mi želimo da vas predstavljamo na najbolji mogući način svojim slušaocima.
To je razlog zbog kojeg ulažemo mnogo truda i kreativnosti u produkciju radio reklama, i vremenom smo postali prepoznatljivi po tome da je naša produkcija jedna od najkvalitetnijih u celoj Srbiji!

Dobitnici smo nagrada za produkciju radio spotova:

  • Zlatni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji ““Najbolji  radio džingl u  2019. godini,
  • Bronzani v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji ““Najbolji komercijalni radio spot trajanja do 20 sekundi u  2019. godini,
  • Zlatni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji ““Najbolji komercijalni radio spot trajanja do 20 sekundi u  2018. godini,
  • Zlatni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji  ““Najbolji  komercijalni radio spot trajanja do 40 sekundi2018. godini,
  • Zlatni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji ““Najbolji  komercijalni radio spot trajanja do 20 sekundi u  2017. godini,
  • Zlatni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji  ““Najbolji  komercijalni radio spot trajanja do 40 sekundiu  2017. godini,
  • Srebrni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji  Najbolji  radio džingl u  2017. godini,
  • Srebrni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji Najbolji  pevanidžinglovi u  2016. godini,
  • Srebrni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji Najbolji komercijalni radio spot trajanja do 20 sekundi u  2016. godini.
  • Srebrni v(RAB)ac” na takmičenju za najbolje radio reklame u kategoriji Najbolji komercijalni radio spot trajanja do 20 sekundi” u  2015. godini.

Reklama za vaš proizvod/posao/uslugu se takođe može čuti na BANKER radiju!
Kontaktirajte naš prodajni tim na 018/522-229 ili putem mejla: prodaja@radiobanker.rs

U nastavku možete poslušati neke od radio spotova iz naše produkcije. Uživajte.